Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki!

Z okazji jubileuszu 110-lecia powstania i działalności Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego wydała kilka publikacji jubileuszowych. Wydawnictwa te, prezentujące dorobek kulturowy Lublina i Lubelszczyzny, są niezwykle interesujące i niebanalne, tak edytorsko, jak i poznawczo. Mamy nadzieję, że dostarczą Państwu nie tylko wiedzy, ale również niezrównanych wrażeń artystycznych.

Okolicznościowa kartka i znaczek pocztowy (wedle projektu Jacka Wałdowskiego) zostały wydane przy współpracy z Pocztą Polską. Wydawnictwa książkowe, kartkę i znaczek pocztowy można nabyć w bibliotecznej Księgarni „U Hieronima”. Zapraszamy!

Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

to pięknie zaprojektowany edytorsko album, prezentujący kilkaset najcenniejszych dokumentów bibliotecznych, takich jak rękopisy, stare druki, kartografia, ikonografia, czasopisma, cenne książki z XIX i XX wieku, dokumenty życia społecznego. Materiały te (opisane w języku polskim, angielskim i rosyjskim) zostały wybrane spośród ponad półmilionowego księgozbioru Biblioteki.

Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oprac. tekstów, redakcja, korekta: Grzegorz Figiel, Wojciech Michalski, Anna Pachocka, Katarzyna Stanek; tłumaczenie: Barbara Wieliczko, Maciej Kozłowski (ang.), Aleksander Baran (ros.), projekt okładki, skład, łamanie i opracowanie graficzne Jacek Wałdowski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin, 2017 [teksty wprowadzające: Ewa Hadrian, Hieronim Łopaciński – patron prześwietny; Grzegorz Figiel, Dzieje Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie]

Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim

– wstęp, przypisy i opracowanie Marii Krajewskiej, starszego kustosza Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, to z kolei ponad trzystustronicowa, bogato ilustrowana, edytorsko wysmakowana publikacja, stanowiąca znakomity wkład w dokumentowanie rozwoju nauki polskiej, a będąca również kolejnym interesującym materiałem biograficznym patrona Biblioteki – Hieronima Łopacińskiego, wybitnego Lublinianina i badacza regionu lubelskiego.

Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim, opracowanie, wstęp i przypisy Maria Krajewska, tłumaczenie Maciej Kozłowski, opracowanie redakcyjne i korekta Katarzyna Stanek, opracowanie graficzne, skład i łamanie Paweł D. Znamierowski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Lublin 2017

Zachęcamy do zakupu i życzymy miłej lektury!