5 X 2004 Dzień Gombrowiczowski w WBP. W programie znalazły się: otwarcie wystawy Witold Gombrowicz. W setną rocznicę urodzin, wykład Agnieszki Stawiarskiej Zwyczajny czy niezwyczajny los Witolda Gombrowicza?, spotkanie autorskie z Joanną Siedlecką, autorką książek Jaśniepanicz, Mahatma Witkac, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie,  Czarny ptasior oraz prelekcja Dariusza Jóźwika Gombrowiczowskie autokreacje

5 X 2006 Promocja książki dra Adriana Uljasza Hieronim Łopaciński 1860-1906. Człowiek – dzieło – pamięć

7-13 X 1946 Instytut Lubelski zorganizował w sali Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Wystawę Książki. Było to znaczące wydarzenie w ramach Lubelskiego Festiwalu Sztuki. Wystawę zwiedziło blisko 4 tysiące osób

11 X 2007 Promocja książki Józefa  Zięby Lublin miasto przeznaczenia

12 X 2006 W Muzeum Lubelskim odbyło się spotkanie poświęcone Hieronimowi Łopacińskiemu w ramach cyklu Dobroczyńcy Lublina. O patronie Biblioteki opowiadał Zdzisław Bieleń, zastępca dyrektora WBP

12 X 2010 Inauguracja dwóch wystaw: Nasi sąsiedzi Niemcy oraz Herlinde Koelbl. Zadomowieni w pisaniu-Pisarze przy pracy. Fotografie i rozmowy, przygotowanej przez Goethe Institut

12 X 2015 Wernisaż wystawy Jak się uczymy, jak się bawimy. Ekspozycja została zorganizowana przy współpracy z Lubelskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Wystawa towarzyszyła XVI Kongresowi Montessori Europa (Lublin, 16-18 X 2015 r.)

13 X 1951 W sali Muzeum Lubelskiego otwarto wystawę Książka radziecka w walce o socjalizm i pokój, przygotowaną przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Wydarzenie było związane z Miesiącem Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

13 X 2006 Otwarcie wystawy Hieronim Łopaciński 1860-1906. W 100-lecie śmierci Patrona Biblioteki

14 X 2003 Otwarcie wystawy Poeta, uczony, papież. XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II 

15 X 2012 Jubileusz pięciolecia programu Dyskusyjnych Klubów Książki, honorowym gościem była Elżbeta Kalinowska, z-ca dyrektora Instytutu Książki 

15 X 2014 Wernisaż wystawy Lublin i Lubelszczyzna w publikacjach pracowników Instytutu Historii UMCS. Ekspozycja powstała z okazji 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15 X 2016 Sesja Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego w kulturze polskiej, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego oraz Zarząd Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

16 X 1970 Biblioteka otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla Lubelszczyzny” 

18-19 X 2012 Ogólnopolska Konferencja „Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej”. Było to zarazem XXX Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

20 X 2005 Wykład dra hab. Eugeniusza Niebelskiego Duchowieństwo lubelskie a Powstanie Styczniowe w 1863 r. 

21 X 2002 Gala Jubileuszu 95-lecia Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, w Galerii Starej udostępnionej przez Biuro Wystaw Artystycznych (obecnie Galerii WBP)

21 X 2011 Wernisaż wystawy 16. Wschodni Salon Sztuki – odsłona II, która wpisywała się w obchody 100-lecia działalności Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 75-lecia Okręgu Lubelskiego ZPAP

23 X 1955 W Bibliotece otwarto wystawę książek pod hasłem, zaczerpniętym z wypowiedzi Bolesława Bieruta, Książka radziecka uczy nas, jak walczyć o pokój, o szczęście narodów, o socjalizm

23 X 2008 Rozstrzygnięto konkurs czytelniczo-prasowy z okazji Światowego Roku Planety Ziemia, przy współpracy Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, pod patronatem medialnym „Dziennika Wschodniego”. Na konkurs napłynęło ponad 2 300 odpowiedzi

24 X 1939 Biblioteka im. Łopacińskiego, po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi, wznowiła działalność dla społeczności Lublina

28 X 2008 Spotkanie literackie, poświęcone pamięci Tadeusza Kwiatkowskiego-Cugowa, połączone z prezentacją tomiku wierszy Jego autorstwa Suita wileńska

28 X 2016 Uroczystość jubileuszowa z okazji dziewięćdziesięciolecia istnienia Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

[październik] 1954 Biblioteka zorganizowała wystawę Dziesięć lat rozwoju Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego