1 XII 1952 Rozpoczęto propagandową akcję poszukiwania czytelników. W czasie jej trwania 10.000 czytelników odwiedziło biblioteki w województwie lubelskim

3-5 XII 1982 Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP i ZW ZSMP zorganizowały w Uniwersytecie Ludowym w Gardzienicach kurs dla młodych kierowników punktów bibliotecznych. WBP eksponowała wystawę objazdową Z książką przez stulecia

5-6 XII 2008 WBP zorganizowała II Lubelskie Targi Książki, wzięło w nich udział 29 wydawnictw w Lublina i regionu

8 XII 1987 Z okazji 80-lecia Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego zorganizowano uroczysty koncert, który odbył się w Filharmonii Lubelskiej. Podczas uroczystości bibliotekarze zostali udekorowani odznaczeniami państwowymi, odznakami i dyplomami honorowymi

10 XII 1994 Podsumowanie wojewódzkiego konkursu Korzenie naszych rodzin. Konkurs realizowało 170 placówek z 58 miast i gmin województwa lubelskiego; uczestniczyło 3646 czytelników. Uroczystość odbyła się w sali Galerii Sztuki Filii Nr 31 przy ul. Braci Wieniawskich w Lublinie

12 XII 1939 Niemcy opieczętowali i zamknęli Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego, przygotowując ją do ponownego otwarcia, ale w ramach Głównego Zarządu Bibliotek (Hauptverwaltung der Bibliotheken im Generalgouvernement Polen)

12 XII 2002 Reaktywowano Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

14 XII 2006 Otwarto ekspozycję Nasi sąsiedzi. Rosja. Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

15 XII 1948 Otwarto pierwszą wystawę w gmachu głównym Biblioteki – Myśl demokratyczno-rewolucyjna drogowskazem w budownictwie Polski Ludowej

15 XII 1993 Z wizytą w WBP przebywał wojewoda lubelski Adam Cichocki. Zapoznał się z pracą działów Biblioteki oraz formami pracy na rzecz bibliotek samorządowych

15 XII 2010 I Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek

17 XII 1950 Z okazji 71. rocznicy urodzin Józefa Stalina otwarto w sali Muzeum Lubelskiego wystawę zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. Tytuł wystawy Prace Stalina i o Stalinie

18 XII 2014 Spotkanie dyskusyjne pod hasłem Czas odbudować lubelską Farę. Współorganizatorami spotkania byli: Fundacja Willa Polonia, redakcja dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” oraz Społeczny Komitet Promocji Odbudowy Fary.

22 XII 2009 W gmachu WBP nastąpiło uroczyste odsłonienie tablicy pamiątkowej oraz wystawy poświęconej Bolesławowi Sekutowiczowi. Upamiętniono w ten sposób 70. rocznicę śmierci Bolesława Sekutowicza, adwokata, prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sędziego Trybunału Stanu, działacza społecznego, rozstrzelanego przez Niemców 23 XII 1939 r. w grupie 10. wybitnych przedstawicieli inteligencji lubelskiej. Organizatorami imprezy byli: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

31 XII 1910 Na koniec roku księgozbiór Biblioteki obejmował 14.122 dzieła w 22.462 tomach. W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 939 osób

31 XII 2016 Na koniec roku księgozbiór obejmował 548 578 jednostek. W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 56 317 osób