25 stycznia 2018 r. w czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Urszuli Gierszon Konrad Bielski 1902-1970. Życie i twórczość (Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017).

Monografia poświecona jest życiu i twórczości Konrada Bielskiego (1902-1970), lubelskiego poety, prozaika, obdarzonego charyzmatyczną osobowością animatora kultury. Jego postać i działalność zarysowana na tle historycznym stanowi żywy obraz literatury lubelskiej. W książce przedstawiony został barwny i najbardziej twórczy okres dwudziestolecia międzywojennego oraz lata powojenne. Konrad Bielski, współtwórca czasopism literackich „Lucifera” i „Reflektora”, wywarł inspirujący wpływ na nowatorski kształt awangardy lubelskiej. W znacznej mierze przyczynił się również do stworzenia cyganeryjnej atmosfery w życiu kulturalnym miasta. Przypomnienie sylwetki tego, otoczonego za życia legendą pisarza, służy zachowaniu ciągłości historycznej ruchu literackiego Lublina i Lubelszczyzny.

Druk książki częściowo zrealizowano w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin (2017).

Fot. D.J. Mościbrodzka