Lubelskie Dyskusyjne Kluby Książki ruszają z akcją Mam prawo, więc czytam. Akcję zainicjowano w związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

8 marca w Dniu Kobiet – w lubelskich DKK rozpoczyna się czytanie i rozmowy o prawach kobiet, pozycji społecznej kobiet w Polsce i na świecie, o kobietach w literaturze i tworzących literaturę. Akcja będzie kontynuowana przez cały rok.

Akcja skierowana jest do kobiet, ale mile widziani są mężczyźni!

Poruszane zagadnienia mogą dotyczyć wielu aspektów, m.in.: dlaczego sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet? czy są one przestrzegane? co wiem o kobietach walczących? o kobietach Solidarności? jak wyglądała  sytuacja zawodowa kobiet, naszych matek, babć i jak wygląda teraz? jak przebiega podział obowiązków w domu? czy pokoleniu młodych kobiet żyje się łatwiej?  o co chodzi z tą akcją #Me Too? czym jest dla mnie kobiecość? dlaczego powszechnie używa się określenia „literatura kobieca”, a nie „literatura kobiet”? czy wyobrażacie sobie literaturę bez wkładu twórczego kobiet? czym różni się twórczość kobiet od twórczości mężczyzn? jak przedstawiana jest kobieta w literaturze? jakich odbiorców ma literatura kobiet?  czym jest dla mnie przywilej czytania? czy w pełni wykorzystuję ten potencjał? itp, itd…

Akcja Mam prawo, więc czytam ma zachęcić do sięgnięcia po różnorodne teksty, sprowokować do przemyśleń, dostarczyć wielu wrażeń, poszerzyć horyzonty, a przede wszystkim być okazją do ciekawych i bardzo wartościowych dyskusji.

Plakat Akcji przygotował Mariusz Olejarczyk z Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Mam prawo, więc czytam – korzystajmy z tego prawa i wzbogacajmy nasze życie!