Galeria Biblioteki, Narutowicza 4 (II p.), Lublin

Biennale jest cykliczną formą prezentacji najnowszych dokonań plastycznych pracowników oświaty, będąca jednocześnie konfrontacją postaw twórczych i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Spełnia również rolę integracji środowiska pracowników oświaty.

Wystawa będzie czynna do 16 czerwca w godzinach pracy Biblioteki.

Organizatorzy wystawy:

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny
Zarząd Okręgu Lubelskiego

Współorganizator:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Patronaty:Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Patronaty medialne: