„Noc u Pana Hieronima” to projekt realizowany przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czasie Nocy Kultury. Biblioteka otwiera swoje podwoje na czas Nocy Kultury i zaprasza do nocnego korzystania ze zbiorów, odwiedzania galerii wystawienniczych, wysłuchania koncertów, spotkania ze sztuką słowa i dźwięku. Zapraszamy dorosłych i dzieci! Całonocne imprezy, Kawiarnia Jednej Nocy „U Hieronima”, pięknie rozświetlony gmach Biblioteki czekają na Lublinian i mieszkańców Lubelszczyzny oraz gości spoza naszego miasta i regionu.

Fot. D.J. Mościbrodzka