Zapraszamy na spotkania autorskie:

z Wiolettą Piasecką

2 X  g. 13.00 w Filii GBP w Korytkowie Dużym

3 X g. 9.30 w GBP-DK w Łaziskach

z Urszulą Gronowską i Jackiem Zaimem

8 X g. 11.00 w GBP im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy, ul Wyzwolenia 5

z Pawłem Beręsewiczem

22 X g. 9.00 w MBP im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

22 X g. 11.30 w GBP w Tarnawatce, ul. Lubelska 62

23 X g. 12.00 w MBP w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 7