Listopadowe spotkania Lubelskich DKK

  

z Agnieszką Martinką

14 XI – godz. 16.00 – (GBP Lubartów) Filia w Lisowie

15 XI – godz. 16.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej

 

z Wiolettą Piasecką

15 XI – godz. 8.00 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 13

 

z Anną Brzezińską

28 XI – godz. 17.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a