Instytut Książki oraz koordynatorzy DKK Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają

na spotkanie autorskie

z Michałem Ogórkiem

7 VI godz. 18.00 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego w Lublinie