Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.