„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 8 września 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie po raz siódmy włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie”.

O 11.00 rozpoczął się spektakl „Przedwiośnie” przygotowany przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Licznie zgromadzeni widzowie zapełnili dziedziniec Biblioteki. W inscenizacji fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego wystąpiła „Trupa z szafy bibliotecznej” w składzie:

Lektor I – Beata Januszek (Dział Udostępniania Zbiorów)
Lektor II – Monika Poleszak (Dział Komputeryzacji),
Lektor III – Beata Chanaj (Dział Gromadzenia i i Uzupełniania Zbiorów),
Lektor IV – Anna Czajkowska (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie)
Cezary Baryka – Mariusz Olejarczyk (Dział Instrukcyjno-Metodyczny),
Hipolit Wielosławski, Towarzysz Przewodniczący – Łukasz Jóźwiak (Dział Udostępniania Zbiorów)
Karolina Szarłatowiczówna – Adelina Gierszon (Sekretariat)
Laura Kościeniecka – Marzena Targońska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny),
Władysław Barwicki, Towarzysz Mirosław – Jarosław Sawic
Szymon Gajowiec – Piotr Mikulec (Dział Udostępniania Zbiorów)
Ksiądz Anastazy – Ryszard Łowczak (Dział Administracji)
Maciejunio (służący) – Piotr Hałas (Dział Przechowywania Zbiorów)
Pani Wielosławska – Bożena Jabłońska (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie)
Wójcio Skalnicki, Pan Storzan (gospodarz Odolan) – Albert Walendowski 
(Dział Zbiorów Specjalnych),
Antoni Lulek – Waldemar Kawecki (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie)
Wanda Okrzyńska, Towarzyszka Karyla – Anna Biegalska (Dział Wydawnictw Ciągłych)
Zdjęcia, kamera – Michał Stanek (Pracownia Digitalizacji).
Przygotowanie, projekt ulotki, plakatu – Piotr Mikulec (Dział Udostępniania Zbiorów)
Oprawa muzyczna – Jarosław Sawic
Obsługa muzyczna – Rafał Maj (Pracownia Digitalizacji).
Udźwiękowienie – Marek Janik
Adaptacja tekstu, reżyseria, scenografia  – Beata Januszek, Anna Mikos

Fot. D.J. Mościbrodzka

 

RELACJE MEDIALNE:
„Dziennik Wschodni”
„Kurier Lubelski”
TVP Lublin
„Gość Niedzielny”