9 listopada 2018 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbył się siódmy wykład z cyklu „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”. Wykład „Lubelski zamach stanu. Powstanie tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie” wygłosił prof. dr hab. Stefan Stępień.

Cykl wykładów został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Fot. D. J. Mościbrodzka