9 maja 2019 r. w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja książki Krzysztofa Drozda Emilcin 1978. W poszukiwaniu prawdy.

Fot. D. Mościbrodzka