14 maja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja książki Marii Mironowicz-Panek Oktawia Żeromska. Portret rodzinny.

Fot. D. Mościbrodzka