15 maja 2019 r. odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Książka Roku 2018.

Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne otrzymała publikacja

Lublin: historia – społeczeństwo – gospodarka, red. Wojciech Janicki, wyd. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały prace:

 1. Christopher Garbowski, Lublin: A History, wyd. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
 2. Marta Polańska, Grażyna Jakimińska, Magdalena Piwowarska,  Historia miasta,
  wyd. Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2018

Nagrodę specjalną za szczególne walory poznawcze i edytorskie otrzymała

Encyklopedia 100-lecia KUL, tom 1–2, red. Antoni Dębiński i in., wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lublin – wydawnictwo albumowe przyznano książkom:

 1. Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918–1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.
  W 100-lecie Niepodległości Polski
  , oprac. Krzysztof Kołodziejczyk, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2018
 2. Joanna Zętar, Lublin, którego nie ma / A Lublin that no longer exists, red. Monika Ulatowska, wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2018

Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne otrzymała praca zbiorowa pt. Lubartów w dziejach. Od czasów najdawniejszych do współczesności, red. Ryszard Szczygieł, wyd. Urząd Miasta Lubartowa i Autorzy, Lubartów 2018

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała publikacja

Miasteczko Polski Odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne, red. Mirosław Korbut, Andrzej Wrona, wyd. Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2018

Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe otrzymały:

 1. Robert Horbaczewski, Adam Gąsianowski, Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny, wyd. Drukarnia Zamdruk i Jan Molas, Zamość 2018
 2. Wydobyte z popiołów. Przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w SobiborzeRecovered from the Ashes. Personal Belongings of the Victims of the German Death Camp in Sobibór, red. Tomasz Kranz, wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2018

Nagrodę specjalną za szczególne walory artystyczne w tej kategorii przyznano albumowi

Zbigniew Jóźwik, Madonny, wyd. Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 2018

Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego:

Jacek Śnieżek, Sto osobliwości na stulecie niepodległości 1918–2018, wyd. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, Puławy 2018

Fot. D. Mościbrodzka