10 maja 2019 r. w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  odbyły się wycieczki po Książnicy pod hasłem Historia zamknięta w gmachu, czyli dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W wycieczce wzięli udział zarówno starsi, jak i najmłodsi użytkownicy naszej Biblioteki. Po gmachu WBP oprowadzała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji).

Fot. D. Mościbrodzka