23 maja 2019 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się czwarty z cyklu wykładów Lubelskie divertimento. Kultura muzyczna Lublina ostatnich 100 lat. Wykład Pod „Czarcią Łapą” – muzyczne odsłony Lublina z lat 1956-1970  przygotował i wygłosił Jarosław Sawic.

Fot. D. Mościbrodzka