27 maja 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie uroczyście została otwarta wystawa Stanisław Moniuszko (1819-1872) – natchniony duchem polskich pieśni ludowych, która prezentuje biografię kompozytora oraz genezę i losy jego dzieł. Dzięki oryginalnym plakatom, fotosom, programom i strojom z polskich oper i teatrów (Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Krakowskiej, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery Śląskiej, Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Opery Wrocławskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej) można prześledzić historię  inscenizacji oper Moniuszki – od czasów powojennych po współczesne – i wejść w ich niepowtarzalny klimat.

Wystawie towarzyszy ekspozycja niekonwencjonalnych moniuszkowskich plakatów autorstwa Witolda Mysyrowicza (ur. 1947)  – artysty, grafika, designera i karykaturzysty, laureata 145 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i  międzynarodowych w Polsce oraz m.in. w Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Indiach, Iranie, Korei Płd., Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech.

Wystawa jest częścią projektu „Nie taki Straszny Dwór – oswajanie Moniuszki”  dofinansowanego ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy Biblioteki do 21 czerwca 2019 roku. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Fot. Kinga Hendzel i Agnieszka Orlińska