Wojewódzka Biblioteka Publiczna im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
serdecznie zaprasza na wystawę

Roman Mucha i Marzanna Mucha
Ekslibris

Autorska Galeria Hol
Lublin, ul. Narutowicza 4

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki do 31 lipca 2019 roku.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Roman Mucha – artysta grafik, urodził się w 1934 roku w Wierszczycy, zmarł w 2017 roku w Tomaszowie Lubelskim. Ukończył Państwowe Liceum Plastyczne w Zamościu, Studium Nauczycielskie o kierunku Wychowanie Plastyczne w Zamościu oraz studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Pedagogicznym UMCS w Lublinie. Autor wielu grafik, ekslibrisów i rysunków ukazujących walory kulturowe i historyczne Zamojszczyzny. Swój imponujący dorobek prezentował w kraju i za granicą na kilkudziesięciu  wystawach indywidualnych i wystawach zbiorowych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy pedagogicznej. Był nauczycielem i wykładowcą plastyki, historii sztuki oraz liternictwa. W swojej twórczości oddał się całkowicie grafice warsztatowej. Pracował w wielu technikach wypukłodrukowych, jak i wklęsłodrukowych. Ilustrował także książki, projektował obwoluty i karty pocztowe, wykonywał ekslibrisy. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz brązowy medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Marzanna Mucha urodziła się w Tomaszowie Lubelskim w 1961 roku. Jest córką Romana Muchy. W 1984 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom z  malarstwa). Kształciła się również w Wiedniu z zakresu historii sztuki i konserwatorstwa. Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu, pastel, rysunek, ekslibris. Jej prace eksponowano na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. W 2014 roku została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pracuje jako nauczyciel wiedzy o kulturze  w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.