28 czerwca 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie  odbył się wernisaż wystawy  „Mój świat. Ogrody i Pejzaże Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”.

Patronat Honorowy – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Partner wydarzenia – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Fot. D. Mościbrodzka