9 września 2019 r. odbyło się spotkanie upamiętniające Lublin we wrześniu 1939 roku. W 80. rocznicę obrony miasta. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H.  Łopacińskiego w Lublinie, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Okręgową Radę Adwokacką Izby Adwokackiej w Lublinie.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja WIELCY MYSLICIELE WIELKIEGO STEPU. HISTORIA I KULTURA KAZACHSTANU przygotowana ze zbiorów prywatnych Władysława Sokołowskiego oraz materiałów Ambasady Kazachstanu w Polsce

Urząd Marszałkowski reprezentowali:
Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Miskur – Kierownik Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Wojewodę Lubelskiego reprezentowali:
Waldemar Podsiadły – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego dra hab. Przemysława Czarnka oraz Aleksander Furtak – asystent polityczny Wojewody Lubelskiego

Współorganizatorów przedsięwzięcia reprezentowali:

Urząd Miasta Lublin:
Dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Zdzisław Niedbała – Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin oraz Anna Augustyniak – Ekspert Prezydenta ds. Rozwiązań Systemowych

Okręgowa Rada Adwokacka Izby Adwokackiej w Lublinie:
adw. Stanisław Estreich – Dziekan Okręgowej rady Adwokackiej i adw. Seweryna Sajna – rzecznik prasowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
płk Tadeusz Hawrylinka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.  Łopacińskiego w Lublinie:
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Fot. D. Mościbrodzka