16 września (poniedziałek) 2019 r., odbyła się konferencja prasowa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, informująca o projekcie „e‑usługa OMNIS”.

W konferencji uczestniczyli: Dariusz Stefaniuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i dr Grzegorz Figiel – Zastępca ds. Merytorycznych WBP, koordynator projektu „e‑usługa OMNIS” w WBP.

Głównym celem projektu „e‑usługa OMNIS” było wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. W ramach prac nad projektem powstały e-usługi: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, POLONA
w chmurze dla bibliotek oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN. Realizacja tego przedsięwzięcia zaowocowała połączeniem katalogów:

  • Biblioteki Narodowej, największej publicznej i naukowej biblioteki w Polsce,
  • Biblioteki Jagiellońskiej, największej i najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Polsce, wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Dzięki współpracy pomiędzy bibliotekami, użytkownicy mają obecnie dostęp do bazy obejmującej aż 18 mln zbiorów współkatalogujących bibliotek.

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, rekomenduje projekt: System biblioteczny dla Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek, które docelowo zechcą przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego, to obecnie najnowocześniejsze narzędzie zarządzania zbiorami na świecie. Korzystają z niego np. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, a ostatnio – podobnie jak w Polsce – sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Projekt „e-usługa OMNIS” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość projektu: 63 359 669,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 53 595 898,87 zł.

Fot. Marta Tomasik (WBP).

 

Radio Lublin: https://www.radio.lublin.pl/news/lubelska-biblioteka-jak-oksford-czy-harvard-3517806

Telewizja Lublin: https://lublin.tvp.pl/44419277/wszystkie-zbiory-w-sieci

Radio Centrum: https://centrum.fm/lubelskiej-bibliotece-coraz-blizej-do-tych-najbardziej-prestizowych