4 grudnia 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie z dr Krystyną Czerni Jerzy Nowosielski i „Lubelskie Bizancjum” połączone z prezentacją książki Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin  (Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2019). Współorganizatorem spotkania była Fundacja Collegium Artium.

Fot. D. Mościbrodzka