27 lutego w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się ostatni wykład z cyklu Unia lubelska i jej tradycjeWykład Źródła i literatura o unii lubelskiej w zbiorach Hieronima Łopacińskiego wygłosiła Edyta Ścibor (Dział Naukowo-Wydawniczy WBP). Wykłady zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy współpracy Wydziału Kultury Miasta Lublin. 

Fot. D. Mościbrodzka