X edycja Lubelskiego Forum Bibliotekarzy odbyła się 15.10.2020 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Organizatorami X Lubelskiego Forum Bibliotekarzy byli Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie

X Lubelskie Forum Bibliotekarzy honorowym patronatem objęli Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie oraz portal sbp.pl

 

Zdjęcia – Dorota Julianna Mościbrodzka

Erasmus+ w WBP

X Lubelskie Forum Bibliotekarzy było transmitowane na Facebooku WBP