Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na wystawę

„…jak dobrze być po kartach przeszłości – wędrowcem!”
Wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim

Wystawa stanowi uroczystą inaugurację
jubileuszu 115. rocznicy powstania Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego,
który będzie obchodzony w roku 2022

Hieronim Rafał Łopaciński to jedna z najważniejszych postaci Lublina z przełomu XIX i XX wieku, człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach, nauczyciel w lubelskim gimnazjum, ale przede wszystkim bibliofil, językoznawca, historyk literatury, etnograf, badacz historii i kultury Lubelszczyzny. Był postacią nietuzinkową, rozpoznawalną, a z czasem wnoszącą niebagatelny wkład w propagowanie dziejów i kultury naszego miasta.

W 2021 roku przypada 115. rocznica śmieci patrona Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Stała się ona okazją do zorganizowania przez książnicę wystawy okolicznościowej „…jak dobrze być po kartach przeszłości – wędrowcem!”. Wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim, która jednocześnie stanowi inaugurację obchodów 115. rocznicy powstania Biblioteki, które odbędą się w roku przyszłym.

Prezentowaną od 22 czerwca 2021 roku ekspozycję przygotowano z wykorzystaniem zbiorów Biblioteki, przede wszystkim bogatej spuścizny znajdującej się w jej zbiorach specjalnych, ponadto księgozbioru zgromadzonego przez Łopacińskiego oraz różnorodnych wydawnictw dotyczących biografii i pracy naukowej badacza.

Wystawa została podzielona na dwie części. Pierwszą stanowi „wędrówka” po Lublinie, uwzględniająca miejsca i wydarzenia związane z Hieronimem Łopacińskim. W drugiej części skoncentrowano się na najważniejszych obszarach jego działalności naukowej oraz najistotniejszych publikacjach i odkryciach z nimi związanych. Wystawa poświęcona Hieronimowi Łopacińskiemu, to także prezentacja jego warsztatu pracy, notatek, rękopisów, fotografii, ale także bardzo bogatej korespondencji.

Uzupełnieniem wystawy stacjonarnej jest również wystawa wirtualna, która jest dostępna na stronie Biblioteki.  

Wystawa wirtualna o Hieronimie Łopacińskim …jak dobrze być po kartach przeszłości – wędrowcem!” Wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim

Autorami ekspozycji są: Agata Kozioł i Marta Tomasik (Dział Informacji i Promocji WBP), Katarzyna Stanek i Mariusz Olejarczyk (Dział Naukowo-Wydawniczy WBP) oraz Jacek Wałdowski (Pracownia Plastyczna WBP).

Wystawa będzie czynna do 9 października 2021 roku w godzinach pracy Biblioteki z zachowaniem obowiązującego w obiekcie reżimu sanitarnego. Wstęp wolny.

Informacji dodatkowych (m.in. dotyczących możliwości zwiedzania i oprowadzania grup zorganizowanych) udzielają kuratorki wystawy  pod numerami telefonu 81-528–74–17, 81-528–74–28 lub poprzez pocztę elektroniczną: informatorium@wbp.lublin.pl

Zapraszamy!