fundusze europejskie logo
(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Projekt „Europejski bibliotekarz“ 

W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy zagraniczne typu Job Shadowing, które polegają na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Pierwsza mobilność tego typu  to wyjazd sześciu osób do Mediolanu (Włochy) w terminie 13-17 września 2021 r. Uczestnicy mobilności zapoznali się z Mediolańskim Systemem Bibliotecznym. Zostały zrealizowane założone cele projektu „Europejski bibliotekarz“: wzmacnianie profesjonalnego rozwoju bibliotekarzy; poznanie dobrych praktyk oraz staranie się przeniesienia ich na rodzimy grunt; przełamywanie barier kulturowych; poznanie nowych metod pracy z książką i promocji biblioteki; zaznajomienie się ze sposobami realizacji projektów kulturalnych skierowanych do migrantów i osób starszych.