Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – cykliczną audycję internetową 
 26 stycznia 2022, godz. 10.00

Gościem „Poranka u Hieronima” jest senator Jan Filip Libicki.

libicki.pl

Jan Filip Libicki – senator VIII, IX i X kadencji oraz poseł na Sejm V i VI kadencji urodził się 17 stycznia 1971 roku w Poznaniu. W 1996 roku ukończył studia ma Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach od 1997 do 2005 roku był doradcą prezesa w zakładzie pracy chronionej Edica S.A, a od 1999 do 2002 roku doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2007 do 2008 roku pracował w Stowarzyszeniu Środowisko dla Niepełnosprawnych „EKO SALUS”, był także doradcą prezesa Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W latach od 2002 do 2005 sprawował mandat radnego Rady Miasta Poznania. Obecnie należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W Senacie X kadencji pełni funkcje:
przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i członka Komisji Ustawodawczej.

Senator Jan Filip Libicki porusza się na wózku inwalidzkim.

Rozmowę poprowadzi Ewa Hadrian.

Studio WBP- J.L. Libicki
Senator Jan Filip Libicki, Dyrektor Tadeusz Sławecki i Ewa Hadrian. Fot. Dorota Mościbrodzka

fot. ilustracyjne: pixabay.com