Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. dr. Józefa Zięby
(15 VIII 1932-5 II 2022)

poety, prozaika, społecznika, organizatora i dokumentalisty
życia kulturalnego Lublina i Lubelszczyzny

Przyjaciela Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Dr Józef Zięba (fot. archiwum WBP w Lublinie)

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Dr Józef Wiesław Zięba – poeta, prozaik, publicysta – urodził się 15 sierpnia 1932 roku w Powursku na Wołyniu. W 1951 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne w 1955 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1974 roku uzyskał doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Organizator i wieloletni kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Od 1989 roku należał do Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był inicjatorem i wiceprezesem Stowarzyszenia Lubelska Fara.

Józef Zięba był autorem dziewięciu tomików wierszy, w tym tomu „Był Człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem” (poemat poświęcony Janowi Pawłowi II – wydanie albumowe); wydał ponadto publikację „Ruch teatralny na wsi 1918-1939”, powieść „Dzierżak”, wielokrotnie wznawiane opowieści lubelskie: „Szklaneczka króla Stasia”, „Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści”, „Wspaniały dar króla. Poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści”, „Tajemnice lubelskiego koziołka. Dwadzieścia jeden opowieści. Wydanie jubileuszowe na 700-lecie Królewskiego Miasta Lublina”, „Opowieść o Unii Lubelskiej i Hołdzie Pruskim w Lublinie”, „Opowieść o długim życiu i przedwczesnej śmierci lubelskiej fary”, „Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina”, „Rok 1317. Jak lublinianie prawa miejskie zdobyli”, a także „Dzieje jednego obrazu. Opowieść o cudownej ikonie Matki Bożej Chełmskiej”, „Rozmowy o Józefie Czechowiczu”, opublikował książki na temat KUL-u: „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Narodziny uczelni”, „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Powstanie i odrodzenie uczelni”, „Dlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL?”, cykl wspomnieniowy: „Znad Stochodu. Wspomnienia wołyńskie”, „Miasto ocalenia” [Chełm], „Lublin, miasto przeznaczenia” [cz. 1-3], scenariusz słuchowiska „W oczekiwaniu na wyrok”, a także książki „Epitafium dla bohatera.  Dla upamiętnienia 80. rocznicy II wojny światowej” i publikacji „Krzyk wojen. Udramatyzowany montaż poetycki”.

Był edytorem tekstów Jana Pocka, Józefa Czechowicza, Karola Wojtyły, Józefa Łobodowskiego, Stanisława Bojarczuka, redaktorem pracy (wespół z Waldemarem Michalskim) „Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia”, autorem licznych artykułów prasowych. Współpracował z Wydawnictwem Lubelskim i Wydawnictwem „Polihymnia” oraz dwumiesięcznikiem „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”.

Jesienią 2021 roku dr Józef Zięba swoje archiwum literackie przekazał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Ostatnia książka Józefa Zięby ukazała się pod koniec 2021 roku. Nosi tytuł „Pożegnanie z Wołyniem”. Wydana została przez Instytut Literatury w ramach serii „Książki Duma Lublina – Lubelska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”. Opatrzył ją mottem zaczerpniętym z „Hymnu” Czesława Miłosza:

nachylają się słońca coraz nowe

nad doliną małej i ciemnej rzeki, gdzie się urodziłem

i Seneki:

Tylko to, co minęło, jest już całkowicie zabezpieczone.                                                                                                              

Józef Zięba zmarł w Lublinie 5 lutego 2022 roku.

Uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Zięby odbędą się
11 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie