Wyrażamy solidarność z Narodem Ukraińskim! Nasi sąsiedzi stoją przed groźbą niczym nie sprowokowanego ataku, który jest zaprzeczeniem podstawowych zasad demokracji i relacji międzynarodowych. W tych trudnych chwilach chcemy przekazać wyrazy wsparcia i stanowczo powiedzieć, że suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy to podstawowy aksjomat demokratycznej Europy.

Obywatele Ukrainy, jednoznacznie opowiadacie się za życiem w prosperującym i demokratycznym państwie, opartym na wspólnych wartościach z innymi Państwami Europy. Dzisiaj chcemy wyrazić gorące wsparcie tych starań i zapewnienie, że Samorząd Województwa Lubelskiego dołoży wszelkich starań, by to marzenie pomóc ziścić.

Opowiadamy się po stronie pokoju i po stronie prawa do życia i samostanowienia. Jesteśmy z Ukraińcami!

źródło: www.lubelskie.pl


Jak bolesne szkło pod powieką
Kaleczące źrenicę bystrą –
Wojna nigdy nie jest daleko,
Wojna zawsze jest bardzo blisko.
                              Wojciech Młynarski

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiegow Lublinie prowadzą wewnętrzną zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy. Zebrane dary (środki opatrunkowe, żywność długoterminową, kosmetyki i chemię) przekażemy do lubelskiego punktu zbiórki w Pałacu Lubomirskich. 

Koordynatorem akcji w WBP jest Dorota Mościbrodzka, która udziela również informacji skierowujących dla osób zainteresowanych pomocą rzeczową dla Ukrainy (tel. 81-528-74-17).

Jak pomóc:

Szczegóły zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy w Lublinie