Numer kontaktowy dla obywateli Ukrainy w Lublinie
Numer kontaktowy dla obywateli Ukrainy
w Lublinie
533-391-569

Jak bolesne szkło pod powieką
Kaleczące źrenicę bystrą –
Wojna nigdy nie jest daleko,
Wojna zawsze jest bardzo blisko.
                              Wojciech Młynarski

  • Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wyznaczył osoby kierujące akcją pomocy Ukrainie w WBP. Koordynatorem akcji w WBP jest Pani Dorota Mościbrodzka (pracownik Działu Informacji i Promocji WBP), która – pozostając w stałym kontakcie z pracownikami i wolontariuszami punktu PCK działającego w Muzeum Ziem Wschodnich – udziela również informacji skierowujących dla osób zainteresowanych pomocą rzeczową dla Ukrainy (dmoscibrodzka@wbp.lublin.pl; tel. 81-528-74-17). 
  • Tłumaczeniami tekstów informacyjnych na język ukraiński przygotowywanych w WBP oraz doraźnymi tłumaczeniami dla obywateli Ukrainy (np. skierowanie do punktów informacyjnych lub pomocowych, ułatwienie kontaktów telefonicznych) zajmuje się Pan dr Aleksander Baran (pracownik Działu Zbiorów Specjalnych WBP, abaran@wbp.lublin.pl; tel. 81-528-74-41).
  • Пан Тадеуш Славецький – директор Люблінської воєводської публічної бібліотеки ім. Ієроніма Лопацінського, визначив коло осіб, які займатимуться акцією допомоги Україні у ЛВПБ. Координатором акції у ЛВПБ є пані Дорота Мосцібродзька (співробітниця відділу інформації та промоції ЛВПБ), яка,  залишаючись у постійному контакті з працівниками та волонтерами відділу Польського Червоного Хреста при Музеї східних земель, надаватиме інформацію особам, зацікавленим у наданні матеріальної допомоги для України (dmoscibrodzka@wbp.lublin.plтел. 81-528-74-17).
  • Перекладом інформаційних текстів на українську мову, підготовлених ЛВПБ, та допомогою з перекладами (у разі потреби) громадянам України (наприклад, звернень до інформаційних або довідкових пунктів, при телефонних контактах тощо) займатиметься д-р Олександр Баран (співробітник відділу спеціальних колекцій ЛВПБ, abaran@wbp.lublin.plтел. 81-528-74-41).

Co zrobiliśmy w Bibliotece:

  • Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przeprowadzili wewnętrzną zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy (w dniach od 1 do 4 marca  2022 r.).

Dary zebrane przez pracowników WBP i przewiezione do PCK (zbiórka w Muzeum Ziem Wschodnich w Pałacu Lubomirskich w Lublinie): woda butelkowana w różnych pojemnościach, konserwy, kaszki, słoiczki, soczki dla dzieci, pieluchy dla dzieci i dorosłych, środki higieny osobistej, chemia domowa, kawa, herbata, konserwy, ryż, kasza, cukier, mąka, makaron, środki opatrunkowe, odkażające, maści, leki, strzykawki, igły, opaski zaciskowe, glukometr, paski testowe dla cukrzyków, koce termiczne, koce, ręczniki. Ponadto wsparliśmy punkt interwencji kryzysowej dla uchodźców przy ul. Bursaki 18 przekazując foteliki samochodowe dla dzieci, żywność i ubranka dla dzieci, środki higieniczne, ręczniki, olej, zabawki

Zbiórkę wsparł finansowo: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego z Siedzibą w Lublinie oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Bibliotek Publicznych przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Koło Miejskie SBP.

Що ми зробили у Бібліотеці:

  • Співробітники Люблінської воєводської публічної бібліотеки ім. Ієроніма Лопацінського провели внутрішній збір матеріальної допомоги для України (з 1 по 4 березня 2022 р.).

Допомогу, зібрану співробітниками ЛВПБ, вже переказано до Польського Червоного Хреста (збірний пункт в Музеї східних земель у Палаці Любомирських у Любліні): вода в пляшках різного об’єму, консерви, каші, баночки, соки для дітей, пелюшки для дітей та дорослих, засоби особистої гігієни, побутова хімія, кава, чай, консерви, рис, каші, цукор, борошно, макарони, перев’язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби, мазі, ліки, шприци, голки, затискачі, глюкометр, тест-смужки для глюкометра, термоковдри, ковдри, рушники. Крім того, ми підтримали Центр кризового втручання для біженців по вул. Бурсаки 18, переказавши дитячі автокрісла, їжу та одяг для дітей, засоби гігієни, рушники, олію, іграшки.

Збір допомоги фінансово підтримали: Об’єднана профспілка працівників культури Люблінського воєводства з місцезнаходженням у Любліні та Об’єднана організація НСПС „Солідарність” працівників публічних бібліотек при Люблінській воєводській публічній бібліотеці ім. Ієроніма Лопацінського, а також міське коло ТПБ.

Co robimy w Bibliotece:

  • W dniach 7-31 marca 2022 r. przeprowadziliśmy drugą turę zbiórki (już o charakterze zewnętrznym, skierowaną do Czytelnikówi Sympatyków Biblioteki).  Zebrane dary (środki  opatrunkowe, żywność  długoterminową, kosmetyki i chemię – według przekazanych pracownikom list  szczególnego zapotrzebowania pozyskanych z PCK) przekazaliśmy do lubelskiego punktu zbiórki w Muzeum Ziem Wschodnich w Pałacu Lubomirskich (Lublin, Plac Litewski 3).
  • Oddział dla Dzieci oferuje książki dla najmłodszych, możliwość obejrzenia filmu, chwilę zabawy w gry planszowe – przyjmowane są osoby indywidualnie lub w grupach w godzinach pracy Biblioteki od poniedziałku do soboty.

Що ми робимо у Бібліотеці:

•    З 7 по 31 березня 2022 року ми провели другий другий тур збору матеріальної допомоги (уже зовнішній, адресований до читачів та симпатиків бібліотеки). Зібрану допомогу (перев’язувальні засоби, продукти тривалого зберігання, косметика та хімія – згідно зі списками потреб, отриманими від Польського Червоного Хреста) передано 21 березня цього року до Люблінського збірного пункту в Музеї східних земель у Палаці Любомирських (Люблін, Литовська площа 3).
•    Відділ для дітей пропонує книги для наймолодших, можливість переглянути фільми, хвилинку пограти в настільні ігри – приймаються особи індивідуально або в організованих групах в годинах праці  Бібліотеки з понеділка по суботу.


Jak pomóc:

Szczegóły zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy w Lublinie

Ważne informacje:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Stowarzyszenie Homo Faber

Urząd Marszałkowski w Lublinie – Informacje dla obywateli Ukrainy/Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Fot. Dorota Mościbrodzka