24 maja 2022 roku miała miejsce gala jubileuszowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z okazji 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Galę poprzedziła uroczysta msza św. koncelebrowana za byłych i obecnych pracowników Biblioteki, która została odprawiona w – sąsiadującym z Biblioteką – Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej pod przewodnictwem JE ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego. Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej,  reprezentował na uroczystości ks. dr Andrzej Konachowicz, Dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej.

Scena Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Gości powitał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Biblioteki

Galę rozpoczęły okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrali: Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Bartłomiej Bałaban – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Robert Kaźmierczak – Wicedyrektor Instytutu Książki, Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Ilona Skibińska-FabrowskaDyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie.

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski

Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Robert Kaźmierczak – Wicedyrektor Instytutu Książki
Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Ilona Skibińska-FabrowskaDyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski i Ewa Hadrian – prowadząca uroczystość

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe pracownikom Bibliotekiosobom zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy dokonał Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Bożena Lech-Jabłońska

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Dorota Wójcik

Bożena Lech-Jabłońska, Dorota Wójcik i Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Marzena Targońska

Marzena Targońska odznaczana przez Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę

Odznaczone: Bożena Lech-Jabłońska, Dorota Wójcik, Marzena Targońska wraz z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką oraz Mateuszem Adamkowskim – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Beata Woźniak

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
Monika Celej, Krzysztof Chachaj, Lidia Głębicka, Joanna Kozińska-Chachaj, Agata Kozioł, Aneta Skórska-Kołodziejczyk, Aleksandra Stalęga, Piotr Ślaski, Marta Tomasik, Grzegorz Winnicki, Iwona Woźniak

Beata Woźniak i Monika Celej

Lidia Głębicka, Krzysztof Chachaj i Monika Celej
Joanna Kozińska-Chachaj
Agata Kozioł
Aneta Skórska-Kołodziejczyk
Aleksandra Stalęga
Piotr Ślaski
Marta Tomasik
Grzegorz Winnicki
Iwona Woźniak

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
Marcin Furman, Andrzej Gieroba, Paweł Kordybacha, Dorota Mościbrodzka, Mariusz Olejarczyk, Katarzyna Stanek, Edyta Ścibor

Marcin Furman
Andrzej Gieroba
Paweł Kordybacha
Dorota Mościbrodzka
Mariusz Olejarczyk
Katarzyna Stanek

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka nadał okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Pana dr. Grzegorza FiglaZastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wyróżnienie przyznano za: sumienną, wzorową i długoletnią pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, badanie i opisywanie historii Lublina, Lubelszczyzny oraz Polski, pasję i zaangażowanie w pracy w redakcji ,,Bibliotekarza Lubelskiego”, aktywny udział w projekcie ,,Lubelska Biblioteka Wirtualna”, znaczący wkład w ochronę zbiorów posiadających wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej, z życzeniami dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Uroczystego wręczenia wyróżnień w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. Piotra Glińskiego dokonał Mateusz Adamkowski – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury Medalem Złotym Zasłużony Kulturze Gloria Artis uhonorowany został Pan dr Zbigniew Jóźwikartysta grafik, Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

Dr Zbigniew Jóźwik
Dr Zbigniew Jóźwik
Dr Zbigniew Jóźwik uhonorowany Medalem Złotym Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Medalem Srebrnym Zasłużony Kulturze Gloria Artis uhonorowana została Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Medal odebrał Tadeusz Sławecki Dyrektor Biblioteki

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Biblioteki

Medalem Brązowym Zasłużony Kulturze Gloria Artis uhonorowana została Bożena Lech-Jabłońska

Bożena Lech-Jabłońska

Na podstawie art. 41 Ustawy o Samorządzie Województwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego Anny Sułek i Jacka Dekasińskiego. Wręczenia wyróżnień dokonał Bartłomiej Bałabanczłonek Zarządu Województwa Lubelskiego

Anna Sułek
Jacek Dekasiński

Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w sferze kultury otrzymała Ewa Hadrian

Ewa Hadrian

Grawerton okolicznościowy z okazji 115-lecia powstania Biblioteki otrzymała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wyróżnienie odebrał dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektor ds. Merytorycznych WBP

Grawerton okolicznościowy z okazji 115-lecia powstania Biblioteki otrzymała Tadeusz SławeckiDyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznrej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Dr Grzegorz Figiel

Dyplomy uznania Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji 115. rocznicy powstania Biblioteki otrzymali:
Jacek Bernacki, Cezary Dobrzyński, Lidia Głębicka, Paweł Kordybacha, Dorota Mościbrodzka, Andrzej Piesta, Piotr Ślaski, Grzegorz Winnicki i Beata Woźniak

Cezary Dobrzyński
Dorota Mościbrodzka
Grzegorz Winnicki
Beata Woźniak
Nagrodzeni Dyplomami Marszałka Województwa Lubelskiego
Nagrodzeni Dyplomami Marszałka Województwa Lubelskiego

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:
Jolanta Dobryńczuk, dr Grzegorz Figiel, Agata Kozioł, Katarzyna Stanek, Edyta Ścibor, Marta Tomasik, Jacek Wałdowski
i dr Paweł Znamierowski

Medale – w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka wręczali: Michał KarapudaDyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin oraz Marzena Kłało – Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Jolanta Dobryńczuk
Dr Grzegorz Figiel
Agata Kozioł
Katarzyna Stanek
Marta Tomasik
Dr Paweł Znamierowski
Nagrodzeni Medalem Prezydenta Miasta Lublin

Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” uhonorowano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wyróżnienie odebrał Tadeusz Sławecki – Dyrektor WBP

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Biblioteki
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Biblioteki
Wyróżnieni Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin”

Joanna Potęga – członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wręczyła odznaczenia branżowe:
Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uhonorowano Bożenę Lech-Jabłońską,
Medalem „W dowód uznania” – Grzegorza Winnickiego

Joanna Potęga i Bożena Lech-Jabłońska
Joanna Potęga i Grzegorz Winnicki
Joanna Potęga – wystąpienie okolicznościowe

Dyrektor Biblioteki podjął decyzję o uhonorowaniu Dyplomami Uznania pracowników WBP. Dyplomy otrzymali:
Marlena Bąk, Beata Januszek, Agnieszka Kępa, Katarzyna Kochańska, Barbara Kozakowska, Grażyna Niedźwiadek, Marlena Radwan, Beata Stelmaszuk, Iwona Wójcik i Joanna Żelazowska

Marlena Bąk i Tadeusz Sławecki
Agnieszka Kępa i Beata Januszek
Marlena Radwan i Grażyna Niedźwiadek

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie uhonorował Dyplomami Uznania osoby i instytucje współpracujące z Biblioteką.


Dyplomy otrzymali:
Dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
Mariusz Deckert – Prezes Zarządu Radia Lublin S. A.,
Płk Jerzy Flis – Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie,
Dr Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Gen. bryg. (R)  pil. dr inż.  Ryszard Hać, Profesor Lotniczej Akademii Wojskowej,
Dr Zbigniew Jóźwik – Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki,
Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.,
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej,

dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie,
Ryszard Montusiewicz – Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddział w Lublinie,
Zbigniew Nestorowicz – Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
Zdzisław Niedbała – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin,
Anna Pajdosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin,
Ewa Potrzebnicka –  Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
Krystyna Romer-Patyra,
Dr Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego,
Dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie,
Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Biblioteki,
Pułkownik Marian Wojtas
Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

Dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
Gen. bryg. (R)  pil. dr inż.  Ryszard Hać, Profesor Lotniczej Akademii Wojskowej
Dr Zbigniew Jóźwik – Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki
Dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
Dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
Zdzisław Niedbała – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin
Zbigniew Nestorowicz – Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Dr Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
Krystyna Romer-Patyra

Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
Uhonorowani Dyplomem Uznania Dyrektora Biblioteki

Fot. Marta Zbańska

Urząd Wojewódzki w Lublinie o jubileuszu

Wojewoda Lubelski w WBP

Jubileusz w mediach (fotorelacja i felieton)

Radio Lublin

TVP Lublin