23 maja 2022 r. odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek w czasie pandemii COVID-19”. Konferencja była częścią obchodów jubileuszu 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Konferencja odbyła się stacjonarnie, była również transmitowana na Facebooku Biblioteki

Zapis konferencji


Otwarcia konferencji dokonał Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystąpienia konferencyjne:
Digitalizacja zbiorów Instytutu Literackiego w Paryżuprof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczących Komitetu PAN

Pokolenie „usieciowionych” w bibliotece – rola biblioteki publicznej w rozwijaniu kapitału kulturowego i kompetencji przyszłości u dzieci i młodzieżydr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS, Kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS


Ocena skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania bibliotek w perspektywie krótko i długoterminowejIzabela Koryś, Kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej


Kultura w czasach zarazy – tradycja w nowej formieEwa Hadrian, Kierownik Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie


„Będąc głodnym dbaj o smak” – jak Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie działa w zmieniającej się rzeczywistościJolanta Janiec, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie”

Konferencję przygotował oraz prowadził dr Grzegorz Figiel, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przewodniczący Konferencji