Narodowy Dzień Powstań Śląskich przypada 20 czerwca, w rocznicę wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk w 1922 roku po ostatecznych rozstrzygnięciach granicznych w wyniku powstań i plebiscytu. Ustawa ustanawiająca święto została przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 12 maja 2022 roku (projekt ustawy został złożony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę).


USTAWA
z dnia 12 maja 2022 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
Ku czci bohaterów – uczestników trzech Powstań Śląskich,

którzy w latach 1919–1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska
do odrodzonej Rzeczypospolitej,
stanowi się, co następuje:


Art. 1. Dzień 20 czerwca ustanawia się Narodowym Dniem Powstań Śląskich.
Art. 2. Narodowy Dzień Powstań Śląskich jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Elżbieta Witek

W wyniku trzech powstań śląskich, plebiscytu, poplebiscytowych decyzji Rady Ligi Narodów i Rady Ambasadorów do Polski trafiła około ⅓ spornego terytorium na Górnym Śląsku. 20 czerwca 1922 roku Wojsko Polskie rozpoczęło wkraczanie na przyznane Polsce terytorium i przekroczyło granicę w okolicy Szopienic (na terytorium przyznane Polsce wojsko wkraczało etapami).

O ustanowienie święta apelował m.in. Sejmik Województwa Śląskiego czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polski Śląsk. Projekt ustawy został złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ustanawiająca święto została przyjętą przez Sejm 12 maja 2022 roku. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który 18 maja przyjął ją jednomyślnie; 7 czerwca została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w Katowicach. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 9 czerwca 2022 roku. Weszła w życie 10 czerwca 2022 roku.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

fot. źródło: sejm.gov.pl