15 lipca 2022 roku odbędzie się w Galerii Biblioteki wernisaż wystawy Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. 

Autorem kopii jest Ireneusz Rolewski, młody i niezwykle zdolny artysta malarz, który ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa na kierunku Malarstwo. Wydarzenie zorganizowali: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego. 

Obraz dotarł już do Lublina ze Skierniewic, został przetransportowany do Galerii Biblioteki, gdzie jutro  zostanie umieszczony na specjalnie przygotowanych krosnach i stelażach.  Nad prawidłową instalacją obrazu czuwała Agata Niedziółka – dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic, instytucji, dzięki której staraniom udało się pozyskać środki na dokończenie projektu artystycznego Ireneusza Rolewskiego i która objęła opieką to wyjątkowe dzieło malarskie.  Do Lublina przyjechał również autor kopii – Ireneusz Rolewski. 

Muzealników ze Skierniewic w instalacji obrazu wspierali pracownicy Biblioteki wraz z dyrektorem WBP Tadeuszem Sławeckim – pomysłodawcą wystawy i wielkim orędownikiem tego przedsięwzięcia, które wpisuje się w wydarzenia jubileuszu 115-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.     

Informacje o pokazie w Lublinie

Od 27 czerwca 2022 roku codziennie będziemy Państwa informować o postępach w pracy nad instalacją obrazu w Galerii Biblioteki oraz zapoznawać z faktami przydatnymi dla osób, które zechcą odwiedzić naszą wystawę. Zapraszamy: wbp.lublin.pl

 

Transport obrazu do Galerii Biblioteki
Instalacja obrazu w Galerii Biblioteki