Wywiadu dla porankowej audycji TVP Lublin „Między Wisłą a Bugiem” udziela Bożena Stanek-Lebioda – kierownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie. Rozmowę prowadzi red. Marcelina Krawczyk


Wywiadu udziela dr hab. Monika Bogdanowska Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Wywiadu udziela dr Dariusz Kopciowski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wernisaż prowadziła Elżbieta OfatZastępca Dyrektora Narodowego Instytut Dziedzictwa
Okolicznościowe wystąpienie Bartłomieja Bałabana – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego

Gratulacje z okazji jubileuszeu 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa składa
dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków

Gratulacje – w imieniu pracowników – przyjmują: dr hab. Monika Bogdanowska Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Bożena Stanek-Lebioda – kierownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie

Gratulacje z okazji jubileuszu 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa składa
dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków

Okolicznościowe wystapienie Tadeusza Sławeckiego
– Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała dr hab. Monika Bogdanowska
Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Wystąpienie Bożeny Stanek-Lebiody – kierownika Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Lublinie

Wystawę „Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki BITWA POD GRUNWALDEM”
przybliżyła gościom wernisażu Ewa Hadrian – kierownik Działu Informacji i Promocji Biblioteki

Pamiątkowe zdjęcie (od prawej):
Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
Bożena Stanek-Lebioda – Kierownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie,
Elżbieta Ofat – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
dr hab. Monika BogdanowskaZastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Bartłomiej BałabanCzłonek Zarządu Województwa Lubelskiego
dr Dariusz KopciowskiWojewódzki Konserwator Zabytków


Dr hab. Monika BogdanowskaZastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w towarzystwie Bartłomieja BałabanaCzłonka Zarządu Województwa Lubelskiego
oraz Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Pamiątkowe zdjęcie (od prawej):
Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
Bożena Stanek-Lebioda – Kierownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie,
Elżbieta Ofat – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
dr hab. Monika BogdanowskaZastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Bartłomiej BałabanCzłonek Zarządu Województwa Lubelskiego
dr Dariusz KopciowskiWojewódzki Konserwator Zabytków
Anna Sikora-Terleckapracownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie
Piotr Mazurpracownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytut Dziedzictwa w Lublinie

Drzeworyt płazowski
prezentowali na jubileuszowej konferencji
Józef Lewkowicz i Grzegorz Ciećka
Stowarzyszenie „Tegit et protegit” Horyniec-Zdrój
Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie –
prezentowała na jubileuszowej konferencji
Bożenna Pawlina Maksymiuk
(Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince)

Pomniki historii na stronie internetowej NID

Fot. Dorota Mościbrodzka

Zob. inne relacje

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Radio Lublin

TVP Lublin