10 sierpnia 2022, godz. 10.00

Cykliczna audycja internetowa Biblioteki

Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

  • Połączenie live z Festiwalem Stolica języka Polskiego i zaproszenie na wernisaż wystawy „Wszechświat zwany Biblioteką. Historia i współczesność bibliotek Lubelszczyzny” oraz na inne wydarzenia festiwalowe. Zaprasza Studio WBP!

Festiwal Stolica Języka Polskiego