24 sierpnia 2022, godz. 10.00

Cykliczna audycja internetowa Biblioteki

Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

Bohdan Zadura, Serhij Żadan i Andrij Saveneć

W programie:

  • Serce dla Ukrainy. O spotkaniu Serhija Żadana z mieszkańcami Lublina i Lubelszczyzny porozmawiają Aleksandra Zińczuk i Dorota Mościbrodzka
Serhij Żadan i „Sobaki w kosmosie” koncertowali w naszej Bibliotece w 2012 roku w trakcie lubelskiej Nocy Kultury

  • Bibliotekarze zawsze razem. Z Tetianą Zhadanovską, bibliotekarką z Żytomierza, pracowniczką Żytomierskiej Obwodowej Powszechnej Biblioteki Naukowej im. Olega Olżycza – obecnie pracowniczką Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie –  rozmawiać będą Lidia Głębicka i Ewa Hadrian

Filmy prezentujące Żytomierską Obwodową Powszechną Bibliotekę Naukową im. Olega Olżycza

Fot. Dorota Mościbrodzka