Hieronim Łopaciński
Hieronim Łopaciński

Hieronim Łopaciński (30 IX 1860 – 25 VIII 1906)

25 sierpnia 2022 roku przypada 116. rocznica śmierci Hieronima Łopacińskiego, lubelskiego uczonego, językoznawcy, bibliofila, etnografa, regionalisty, który zmarł przedwcześnie w wyniku obrażeń odniesionych w nieszczęśliwym wypadku, który miał miejsce 24 sierpnia 1906 roku.

Rok po śmierci wybitnego profesora lubelskiego gimnazjum powstała Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, a jej kontynuatorką i spadkobierczynią jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, która w roku 2022 świętuje 115. rocznicę działalności. 

W przeddzień rocznicy śmierci Patrona Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 24 sierpnia, o godz. 10.00 zostały złożone kwiaty na grobie Hieronima Łopacińskiego (cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, sektor 3a, przy Kaplicy Cmentarnej). 

Wieniec składa Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski
Kwiaty składa dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Rocznicę śmierci Patrona Biblioteki uczcili także Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki:
Krystyna Romer-Patyra i Waldemar Patyra

Fot. Dorota Mościbrodzka