31 sierpnia 2022, godz. 10.00

Cykliczna audycja internetowa Biblioteki
Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

WBP_foto
Ostatni dzień wakacji i… 
Nowe wydarzenia w Bibliotece
zaprezentuje Lidia Głębicka
(kierownik Działu Udostępniania WBP)

Ballady i romanse Adama Mickiewicza, które niebawem zabrzmią w Bibliotece 
oraz spektakl Ballady i romanse według tekstu Aleksandra Maliszewskiego,
zapowiedzą – w imieniu „Trupy z szafy bibliotecznej”
Beata Januszek (Dział Udostępniania WBP)
i Marzena Targońska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP

Plakat
Sławne Lublinianki
Na spacer po Lublinie śladami sławnych Lublinianek zaprosi 
Maria Wiśnioch-Filo – Prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie

Chwila dla ukraińskich Przyjaciół
Zaprasza Tetiana Zhadanovska
(Żytomierz-Lublin, Dział Udostępniania WBP)

Spotkania poprowadzą: Ewa Hadrian i Dorota Mościbrodzka

fot. ilustracyjne: pixabay.com