Ireneusz Rolewski – autor pełnowymiarowej kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” – spotyka się od 14 do 16 września (środa – piątek) 2022 roku
ze zwiedzjącymi wystawę „Ponownie w Lublinie”. Zapraszamy!

Autorskie oprowadzanie po wystawie – zaproszenie

Wydarzenie jest projektem realizowanym w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki w WBP

Spotkanie z młodzieżą  z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

fot. Mariusz Olejarczyk

 


Wystawę zwiedzają wierni z parafii w Czemiernikach wraz z ks. Jerzym Latawcem – proboszczem czemiernickiego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Ks. Jerzy Latawiec – proboszcz kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
wpisuje się do księgi pamiątkowej wystaw WBP

Wierni z parafii w Czemiernikach z ks. Jerzym Latawcem – proboszczem czemiernickiego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w towarzystwie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Ireneusza Rolewskiego
– autora pełnowymiarowej kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”

fot. Katarzyna Stanek