21 września 2022, godz. 10.00

Cykliczna audycja internetowa Biblioteki
Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie „Poranek u Hieronima” pracownicy naszej Biblioteki podzielą się wrażeniami z wizyt w europejskich bibliotekach. O mobilności Job Shadowing opowiedzą:

  • Biblioteca Sormani (Mediolan, Włochy)Lidia Głębicka
  • Biblioteca Municipal do Funchal (Funchal – Madera, Portugalia)Bożena Lech-Jabłońska
  • Helsingin Kaupunki (Helsinki, Finlandia)Paweł Kordybacha
  • Södertälje Bibliotek (Södertälje, Szwecja) – Marzena Targońska

Rozmowy poprowadzi Ewa Hadrian

 


Projekt „Europejski bibliotekarz“ 

(nr projektu POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080986)
fundusze Europejskie RP Unia Europejska logo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjentem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Celem projektu „Europejski bibliotekarz“ jest:

  • Poprawa kompetencji językowych bibliotekarzy.
  • Zapoznanie bibliotekarzy z celami, wartościami oraz zadaniami wynikającymi z europejskich trendów edukacyjnych i technologicznych w bibliotekach. Pozyskanie partnerów do wymiany bibliotekarzy w krajach europejskich, wymiana doświadczeń z bibliotekarzami i bibliotekami w krajach europejskich.
  • Poznanie europejskich modeli funkcjonowania bibliotek, stosowanych strategii współpracy z otoczeniem, uczenia dorosłych i programów edukacyjnych skierowanych do osób starszych, programów edukacyjnych skierowanych do emigrantów, obcokrajowców.
  • Opracowanie innowacyjnych i aktualizacji realizowanych programów szkoleń o szerokim zasięgu wiedzy, charakteryzujących się m.in. otwartością na wielokulturową edukację obywatelską i kształcenie językowe.
  • Wymiana kulturowa.
  • Otwartość na różnorodność kulturową.

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy zagraniczne bibliotekarzy, które  wynikają z potrzeb dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej.

W ramach projekt zrealizowano m.in. mobilności Job Shadowing – poznanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Bibliotekarze WBP wyjechali do bibliotek we Włoszech (Mediolan), Portugalii (Funchal), Finlandii (Helsinki) i Szwecji (Sodertalje).