Jeszcze tylko do 22 października 2022 roku (sobota) można zwiedzać wystawę „Nasi romantyczni Mistrzowie”. Wystawa została przygotowana z okazji Roku Romantyzmu Polskiego

Od 3 września 2022 roku, od dnia Narodowego Czytania, w czasie którego czytaliśmy publicznie Ballady i romanse Adama Mickiewicza, w bibliotecznej Autorskiej Galerii Hol prezentujemy dzieła najwybitniejszych znawców polskiego Romantyzmu.

Eksponujemy prace tych badaczy, którzy byli profesorami lubelskich uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a których badania nad polskim Romantyzmem pokazały, jak wybitna i znacząca była to epoka i jak mocno jest zakorzeniona w naszych sercach, duszach, umysłach – do dziś.

Fot. Dorota Mościbrodzka