W dniach 17-20 listopada 2022 odbyło się w Lublinie
Forum Wielkich Kompozytorów Lubelszczyzny

Organizatorami wydarzenia byli:

Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wydarzenia Forum odbyły się w następujących lokalizacjach: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna 10 (referaty, koncerty, wystawa); Trybunał Koronny, Rynek 1 (zakończenie Forum, koncert); Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 4 (wystawa).

Koordynatorem Forum była profesor Teresa Księska-Falger.

W wydarzeniach uczestniczyli: uczniowie i pedagodzy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, regionaliści, przewodnicy po Lublinie, członkowie Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy naukowi lubelskich uczelni, melomani. Głównym celem Forum była promocja muzyki polskiej ze szczególnym wskazaniem twórczości wielkich kompozytorów Lubelszczyzny: Karola Lipińskiego, Henryka Wieniawskiego i Józefa Wieniawskiego.

Program Forum – obok wystąpień referatowych, przedstawianych przez najwybitniejszych znawców tematu w Polsce, afiliowanych przy znaczących ośrodkach naukowych w Polsce, obejmował również koncerty, w trakcie których zostały zaprezentowane utwory lubelskich kompozytorów (niektóre miały swoje prapremiery lubelskie). Program Forum został tak skonstruowany, by wskazać na ważkie miejsce lubelskich twórców muzyki w dziejach muzyki polskiej oraz znaczenia ich twórczości w rozwoju muzyki i instrumentalistyki europejskiej.

Celem Forum było zachęcenia młodych adeptów sztuki muzycznej do częstszego sięgania po utwory kompozytorów pochodzących z Lubelskiego i promowanie tych kompozycji i ich twórców na warsztatach, koncertach, przeglądach organizowanych w kraju i za granicą. Wstęp na wszystkie wydarzenia był wolny.  

17 listopada  (czwartek), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego, Lublin, ul. Muzyczna 10;

Wykłady:

prof. dr hab. Renata Suchowiejko– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Henryk Wieniawski (1835–1880), skrzypek solista Jego Cesarskiej Mości Aleksandra II. Kilka uwag na temat okresu „petersburskiego” w życiu i karierze artystycznej;

prof. dr hab. Mieczysława Demska–Trębacz, prof. em. – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Związki Karola Lipińskiego z kulturą muzyczną Lubelszczyzny;

prof. dr hab. Mieczysław Szlezer  – Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie, Stanisław Serwaczyński – człowiek i dzieło; 

Koncert  kameralny:

Zuzanna Budzyńska – skrzypce, Szymon Ogryzek – fortepian(w programie utwory Karola Lipińskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Wieniawskiego i Henryka Wieniawskiego);

18 listopada  (piątek) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego, Lublin, ul. Muzyczna 10;

Wykłady:

prof. dr hab. Mieczysława Demska–Trębacz, prof. em. – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Topos narodowy w twórczości Karola Lipińskiego i adresaci jego utworów;

dr hab. Alina Mądry, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Reverie” Henryka Wieniawskiego – od źródła do edycji;

dr Karol Rzepecki  –  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Sztuce, Józef Wieniawski – człowiek i dzieło;  

Recital fortepianowy: 

Jacek Kortus (w programie utwory Józefa Wieniawskiego i Fryderyka Chopina);    

20 listopada 2022 (niedziela) Trybunał Koronny, Lublin, Rynek 1;

Podsumowanie Forum i koncert kameralny: 

Anna Mikołajczyk–Niewiedział – sopran,  Robert Morawski – fortepian, w programie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Józefa Wieniawskiego (prapremiera lubelska) i Witolda Lutosławskiego. Koncert prowadziła profesor Teresa Księska-Falger

Wydarzeniom towarzyszyły wystawy okolicznościowe:

Rodem z Lublina i Lubelszczyzny. Poczet wybitnych kompozytorów z Lubelskiego. Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (prezentowana w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przygotowana przez starszego kustosza Agatę Kozioł, pracowniczkę Działu Informacji i Promocji WBP)…

… oraz Historia Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego ze zbiorów Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (prezentowana w OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie).

Wszystkie wydarzenia charakteryzowały się wysoką jakością merytoryczną i artystyczną, co doceniła publiczność uczestnicząca w wydarzeniach.

Fot. Marcin Bronisz i Paweł Gumiela (OSM I i II st. im. K. Lipińskiegow Lublinie), Ewa Hadrian i Dorota Mościbrodzka (WBP i. H. Łopacińskiego w Lublinie)