Lubelskie Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania WielkopolskiegoLublin, 27 grudnia 2022 r.


Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski


Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk


Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Rafał Miernik


mają zaszczyt zaprosić
na obchody


Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
w 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego


Miejsce uroczystości: Plac Litewski

Rozpoczęcie uroczystości: godz. 12.00

  • Przypomnienie przebiegu Powstania Wielkopolskiego.
  • Wystąpienia zaproszonych gości.
  • Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Ignacy Jan Paderewski, autor portretu: Leonard Stroynowski (1858-1935), pocztówka, 1932, 
ze zbiorów WBP w Lublinie
Ignacy Jan Paderewski, autor portretu: Leonard Stroynowski (1858-1935), pocztówka, 1932,
ze zbiorów WBP w Lublinie

Ustanowienie nowego Święta Państwowego – 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego


23 listopada 2021 roku, w historycznym miejscu – w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, z którego w grudniu 1918 roku przemawiał Ignacy Jan Paderewski (światowej sławy artysta, wielki patriota i mąż stanu ur. 18 listopada 1860 w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku), wzniecając powstańczą iskrę – Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę sejmową ustanawiającą nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W swoim wystąpieniu Prezydent tak argumentował swoją decyzję:
„Święto to jest pomnikiem naszej pamięci i wdzięczności dla przodków za walkę i włączenie naszych ziem w granice odradzającej się Rzeczpospolitej. W roku 1918 marzenia naszych przodków przestały być dążeniami, a stały się rzeczywistością, walka o wolną Rzeczpospolitą była udziałem wielu osób i środowisk, to był wielki wspólny wysiłek Polaków, wysiłek ponad podziałami, którego wyjątkowym przykładem był powszechny udział w zwycięskim Powstaniu.
W tym wyjątkowym dniu pamiętamy o postawie wielu pokoleń Polaków, którzy przez okres 123 lat zaborów, często z narażeniem życia, prowadząc działania organicznikowskie, pielęgnując ojczystą mowę, zachowując wierność tradycji i wierze ojców, przeciwstawiając się polityce wynaradawiania, troszcząc się o własność ziemi przodków i rozwój gospodarczy, w dogodnym momencie chwytając za broń, odzyskali upragnioną niepodległość.
Pamięć Powstania Wielkopolskiego wymaga od nas stałej troski i zaangażowania, by heroizm i oddanie naszych przodków znalazły należne im miejsce w historii i szkolnych podręcznikach. Powstanie Wielkopolskie miało w sobie gen zwycięstwa i wolności, który nasi przodkowie nieśli przez pokolenia w drodze do wolnej Ojczyzny. Ustanowione święto pozwoli dzielić się tym genem zwycięstwa i wolności z wszystkimi Polakami”.

Jako wyraz wdzięczności za podniesienie inicjatywy ustawodawczej i zaangażowanie się w doprowadzenie do ustanowienia święta, wręczono Prezydentowi RP statuetkę Dobosza Powstania Wielkopolskiego.