Serdecznie zachęcamy do zgłaszania naszych koleżanek i kolegów bibliotekarzy 
do tegorocznej edycji Nagrody im. Anny Platto!

Wnioski do Nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać dyrektorzy bibliotek, organizatorzy bibliotek, struktury i przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci. Zgłoszenia można przesłać do 21 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że o Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które:

 a/  systematycznie poszukują i wykorzystują nowatorskie formy i metody
 animacji czytelnictwa dziecięcego,

 b/    dbają o prestiż pracy bibliotekarza i miejsca biblioteki w społecznej świadomości kulturalnej poprzez edukację czytelniczą dzieci i młodzieży,

 c/    aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym.

Dlaczego warto? Ponieważ podstawowym celem Nagrody jest uhonorowanie bibliotekarki/bibliotekarza wyróżniających się w ubiegłym roku nowatorstwem w upowszechnianiu literatury dziecięco-młodzieżowej oraz pracy na rzecz młodych czytelników. Przekłada się to na budowanie prestiżu zawodu bibliotekarza, promocję działalności bibliotek i wzmacnianie ich pozycji w lokalnym środowisku!

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail dzim@wbp.lublin.plw formie papierowej na adres : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin, Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

Regulamin konkursu oraz wymagane formularze dostępne do pobrania:


Nagroda im. Anny Platto – przyznawana od 1995 roku w dniu urodzin Patronki – 8 sierpnia – pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniającym się w popularyzacji literatury dziecięco-młodzieżowej oraz nowatorskich formach pracy z młodymi czytelnikami. Pomysłodawcą Nagrody był dr Zdzisław Bieleń (obecnie emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a przez XXV edycji Fundatorką Nagrody była siostra Patronki – Mirosława Platto.

Anna Platto (8 VIII 1944 – 15 III 1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz, instruktor-metodyk w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim. Znawczyni literatury pięknej, a szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, łączących znajomość książki z formami jej upowszechniania. Zajmowała się ich organizacją, profilowaniem działalności, doradztwem metodycznym. Posiadała dar integrowania ludzi.

Anna Platto
Anna Platto