Wanda Sajkiewicz
(Fot. archiwum WBP)

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 18 marca 2023 roku
Wandy Sajkiewicz (23 IV 1940 – 18 III 2023)
em. starszego kustosza
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Córce Annie, Wnukom Kamilowi i Mikołajowi, Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia
składają
Dyrektor i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Pogrzeb Wandy Sajkiewicz odbył się 23 marca 2023 roku
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie w gronie Najbliższych i Rodziny

Wanda Sajkiewicz urodziła się 23 kwietnia 1940 roku w Gradzanowie (pow. sierpecki), od 1945 roku mieszkała w Żurominie. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Brodnicy. Pracę zawodową rozpoczęła po maturze w Żurominie w Bibliotece Powiatowej, kończąc jednocześnie Kurs Bibliotekarski w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie i uzyskując – w 1960 roku – uprawnienia do pracy w zawodzie bibliotekarza. W późniejszym latach poszerzała wykształcenie zawodowe: w 1976 roku rozpoczęła zaoczne studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odbyła praktykę w Bibliotece Ossolineum, pracę magisterską – „Znaki wodne w miejskich księgach lubelskich” – napisała pod kierunkiem prof. Barbary Trelińskiej, egzamin magisterski złożyła w kwietniu 1981 roku.

W 1960 roku przeniosła się do Lublina i 15 listopada tego roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego, wiążąc się z tą instytucją kultury na 57 lat nieprzerwanej pracy zawodowej. Kierowała filiami bibliotecznymi (niektóre z nich organizowała od podstaw), pracowała w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, od 1994 w Oddziale Zakupu i Dystrybucji, w którym zajmowała się kształtowaniem oferty księgarskiej. Sprzedawała książki w Księgarni WBP, umiejętnie – z uwagi na swoje czytelnicze zamiłowania – doradzając kupującym. Pracowała w Księgarni WBP zlokalizowanej w gmachu głównym Biblioteki oraz w nieistniejących już punktach księgarskich Biblioteki w Lublinie: w gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wieniawskiej i w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 przy ul. Jaczewskiego.

Na emeryturę przeszła w styczniu 1997 roku, ale kontynuowała pracę zawodową w Bibliotece jeszcze 20 lat (w niepełnym wymiarze godzin pracowała do końca grudnia 2017 roku). Obok pracy zawodowej ważnym nurtem Jej działalności była wielka aktywność społeczna, czynnie działała w Związku Zawodowym Przedstawicieli Kultury i Sztuki. Pełniła również – w latach 1995-1998 – funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Lublinie.

Wielokrotnie odznaczana: odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1982), Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla miasta Lublin” (1988), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Medalem w uznaniu zasług wniesionych w rozwój województwa lubelskiego.

Wanda Sajkiewicz była osobowością nietuzinkową. I to nie tylko z uwagi na wieloletni, nieprzerwany i do końca niezwykle aktywny staż pracy w Bibliotece, o którym niegdyś pisał z podziwem red. Kazimierz Pawełek w tekście „Coś do Księgi Guinnessa”. Niezmiennie wyprostowana, elegancko ubrana, z książką lub czasopismem w dłoni lub w torebce, pogodna, zawsze na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami życia społecznego, politycznego, lokalnego i światowego. Była postacią, którą – nawet po krótkim, jednokrotnym spotkaniu – trudno było zapomnieć. My będziemy Wandę i o Pani Wandzie pamiętać.

(Informacje biograficzne zaczerpnięto ze Słownika Biograficznego Bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014), oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015