12 kwietnia 2023 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy „Czemierniki. Dzieje wsi, miasta, gminy”.

Na wystawie zostały zebrane różnorodne materiały dotyczące historii ziemi czemiernickiej od czasów najdawniejszych do współczesności. Ekspozycja została zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, Parafię pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach, Wójta Gminy Czemierniki oraz Archiwum Państwowe w Lublinie pod patronatem honorowym JE Arcybiskupa Stanisława Budzika oraz patronatem  medialnym „Wspólnoty Radzyńskiej”.

Ekspozycja prezentuje zarówno materiały biblioteczne, takie jak: publikacje książkowe, czasopisma, starodruki, rękopisy i pocztówki oraz zbiory archiwalne pochodzące z WBP im. H. Łopacińskiego, Archiwum Państwowego w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, Archiwum Zespołu Szkół w Czemiernikach i Archiwum Parafialnego w Czemiernikach. Wśród zbiorów prywatnych na uwagę zasługują materiały Tadeusza Sławeckiego, Mariana Mazurka i Mirosława Walickiego, fotografie udostępnione przez Waldemara Krupę i Grzegorza Kaweckiego oraz kolekcja dzieł wykonanych w różnych technikach, związanych osobą autora bądź tematem z ziemią czemiernicką – m.in. Marka Leszczyńskiego, ks. Mariana Malarza, czy uczestników plenerów malarskich w Bełczącu.

Do najcenniejszych obiektów ekspozycji należą „Akta sądowe miasta Czemierniki Ziemia Lubelska od r. 1638-1695”, w których umieszczone są dokumenty opatrzone pieczęciami z herbami m.in. Stanisława Firleja kasztelana lubelskiego, Jana Firleja oraz Andrzeja Firleja – właścicieli dóbr czemiernickich. Interesujący jest przywilej Jana Kazimierza nadający prawo odbywania jarmarków w Czemiernikach z dnia 6 marca 1665 r.. Oba rękopisy są własnością Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Okazale również prezentuje się księga rękopiśmienna na papierze czerpanym pt. „Księgi grodzkie lubelskie, Księga relacji 1753”, która została udostępniona na wystawę przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Ekspozycję wzbogacają stroje ludowe użyczone przez Muzeum Narodowe w Lublinie oraz eksponaty, w tym Miecz Wikingów z Tyśmienicy, wypożyczone z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Autorami ekspozycji są: Agata Kozioł, Marta Tomasik i Jacek Wałdowski (Dział Informacji i Promocji WBP) oraz Marek Bunia i Waldemar Kawecki (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP).

Wystawa będzie czynna do 27 maja 2023 roku, w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zwiedzanie wystawy

Zwiedzanie wystawy