16 czerwca 2023 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się XVI Aukcja Antykwaryczna. Na tegoroczną licytację wystawiono 324 obiekty.

Wyniki XVI Lubelskiej Aukcji Antykwarycznej

Retransmisja XVI Lubelskiej Aukcji Antykwarycznej dostępna jest na Facebooku Biblioteki

XVI Lubelska Aukcja Antykwaryczna